'Erfgoedzorg, een strijdtoneel?'

30.08.2012 - Studienamiddag te Tervuren

Tervuren stelt erfgoed-inventaris voor, Pascal Salmon is de moderator.

Als één van de weinige gemeenten beschikt Tervuren voortaan over een volledige erfgoed-inventaris. Hiervoor gaf zij een dubbel-opdracht aan het Sint-Lukasarchief en T.O.P.office. Samen zorgen zij voor een grondige analyse en quotatie van het waardevol erfgoed van de gemeente. 

Burgemeester Bruno Eulaerts en zijn team hechten groot belang aan een duidelijke communicatie en organiseerden een studienamiddag om deze inventaris aan het brede publiek voor te stellen.

erfgoed strijdtoneel

 

Moderator van deze studienamiddag was Pascal Salmon, de gastsprekers waren :
  - Bruno Eulaerts - burgemeester Tervuren : voorwoord & context.
  - Jos Vandenbreeden - directeur Sint-Lukasarchief : toelichting bij de
     gehanteerde methodologie bij opmaak van deze inventaris.
  - Lieve Craps - diensthoofd Ruimtelijke Ordening : Erfgoed en ruimtelijke
     planning, welke zijn de beschikbare instrumenten?
  - Sara Vermeulen - afgevaardigde Vlaamse Bouwmeester : Actieplan
      bouwkundig erfgoed Oostende, een praktijkvoorbeeld.
  - Greg Gosiau - Foundation Willy Van Der Meeren : Het Vierwindenbinnenhof,
     anders en beter wonen, een model uit de fifties herleeft. 

Voor het panelgesprek werden de gastsprekers uitgebreid met :
  - Alain Bruyndonckx - voormalig docent Sint-Lukas kunsthumaniora
  - Luc Deleu - architect-urbanist & oprichter T.O.P. office
  - Bert Foucart - gewestelijk stedenbouwkundig ambtenaar
De moderator, Pascal Salmon, toetste kernpunten uit de eerdere lezingen af aan de andere panel-leden en gaf ook ruimte aan vragen uit de zaal.

Deze erfgoed-inventaris is een belangrijke eerste stap; en zoals bleek uit de studienamiddag is het aan allen om er nu over te waken dat deze zinvol zal aangewend worden. PASADYNA neemt zich alvast voor om deze evolutie in het oog te houden, meer info terzake van zodra beschikbaar.

 -> www.tervuren.be
 -> www.sint-lukasarchief.be
 -> www.topoffice.to

  Info  
  Management  
  Consultancy  
  Scouting  
  Projecten  
  Te Koop  
  News